Sabtu, 13 Oktober 2012

DAFTAR ALAT - ALAT LABORATORIUM IPA


DAFTAR ALAT - ALAT LABORATORIUM IPA
SMP SANTO YUSUP PACET

TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011


No. KODE NAMA ALAT UKURAN JUMLAH KEADAAN KETERANGAN

BAIK BURUK

1
Hambatan Geser 100 Ω, 1 A 4 buah 3 1
100 Ω, 2 A 1 buah v

100 Ω, 4 A I buah v


2
Amperemeter
9 buah 6 3

3
Voltmeter
8 buah v


4
Galvanometer
1 buah v


5
Microampere
1 buah v


6
Basicmeter
1 buah v


7
Tempat Lampu
9 buah v


8
Hambatan  5 1 buah v

10 1 buah v

25 1 buah v

27 1 buah v

50 9 buah v

100 9 buah v


9
Tempat Baterai
16 buah v


10
Power Suply
4 buah v


11
Kawat Tembaga
2 roll v


12
Multi Tester
2 buah v


13
Motor Listrik
1 buah
v

14
Magnet U
5 buah v


15
Magnet Batang
22 buah v


16
Magnet Jarum
7 buah v


17
Magnet Ladam
3 buah v


18
Barometer
1 buah
v

19
Statif
12 buah 7 5

20
Macam - macam kubus
3 set v


21
Solder Pump
2 buah v


22
Ticker Timer
6 buah 3 3

23
Sendok Pijar
2 buah v


24
Timbel
3 set v


25
Bel  Listrik
1 buah
v

26
Kumparan 300 x 2 buah v

600 x 2 buah v


27
Ray Box
1 buah v


28
Kawat Timah
1 rol v


29
Transfor Motor
1 buah
v

30
Input Transfor Motor
1 buah
v

31
Elektroskop
2 buah
v

32
Keping Katoda, Anoda
1 buah v


33
Elektroda Support
7 buah v


34
Lempeng Cu
8 buah v


35
stalen Nagels
1 set
v

36
Filter Ray Box Warna
17 buah 12 5

37
Muscenbroek
2 buah v


38
Tang
1 set v


39
Tang Cawan
2 buah v


40
Kaca Tegak
22 buah v


41
Pipa Plastik
1 roll v


42
Pipa Karet
1 roll v


43
Neraca O'Hauss 2 lengan 3 buah 2 1
3 lengan 2 buah v

4 lengan 1 buah v


44
Neraca Rumah Tangga
3 buah v


45
Neraca Pegas
17 buah 9 8

46
Bak Dilatometer
1 buah v


47
Gergaji
1 buah
v

48
Macam - macam Silender
5 set v


49
Piring Plastik
4 buah v


50
Kit Listrik
1 buah v


51
Multitester
4 buah v


52
Pienometer 10 ml 1 buah
v

53
Separotory Funles
1 buah v


54
Labu Destilasi
1 buah v


55
Adaptor Bengkok
1 buah v


56
Pipa Penyambung
1 buah v


57
Pompa Pascal
2 buah v


58
Pipet Ukur
1 buah v


59
Gelas Ukur  25 ml 4 buah v

50 ml 1 buah v

250 ml 2 buah v

400 ml 2 buah v


60
Corong Kaca
11 buah v


61
Bejana berhubungan
4 buah v


62
Bejana Kapiler
3 buah v


63
Alat Hartl
6 buah v


64
Termometer Skala 0 - 50  C 4 buah 2 2
10 - 110  C 5 buah 3 2

65
Termometer Dinding
5 buah 2 3

66
Termometer Laboratorium
17 buah 8 9

67
Papan Optik
2 buah v


68
Layar Mika
2 buah v


69
Layar Kaca
2 buah v


70
Penyangga Lensa
33 buah v


71
Lensa Cembung
25 buah v


72
Lensa Cekung
35 buah v


73
Lensa Datar
3 buah v


74
Cermin Cembung
5 buah v


75
Cermin Cekung
11 buah v


76
Cermin Datar
10 buah v


77
Prisma
7 buah v


78
Tabung Aluminium
2 buah v


79
Segitiga Porselain
1 buah v


80
Katrol Tetap
7 buah v


81
Katrol Majemuk
2 buah v


82
Jangka Sorong
1 buah v


83
Mistar Kayu
5 buah v


84
Papan Luncur
1 buah v


86
Papan Katrol
1 buah v


87
Troli
2 buah v


88
Kalorimeter
6 buah v


89
Manometer Terbuka
4 buah v


90
Manometer Tertutup
1 buah v


91
Pipa Torricelli
1 set v


92
Model Rasi Bintang
1 buah
v

93
model Tata surya
1 buah
v

94
Model Gerhana
2 buah
v

95
Bola Dunia
1 buah
v

96
Garpu Tala
1 set v


97
Bimetal
3 buah v


98
Slinki
2 buah v


100
Mikroskop
17 buah 6 11

101
Lensa Okuler
4 set v


102
Lensa Obyektif
4 set v


103
Kaca Penutup
1 set v


104
Kaca Obyek
1 set v


105
Microscopia Preparat
1 pak v


106
Pipet Tetes
2 pak 1 1

107
Spatula
2 buah v


108
Rak Tabung Reaksi kayu
11 buah 9 2

109
Rak Tabung Reaksi Besi
1 buah v


110
Tabung Reaksi Besar
10 buah 7 3Tabung Reaksi Sedang
63 buah 40 23Tabung Reaksi Kecil
7 buah 5 2

111
Penjepit Tabung Reaksi
7 buah v


112
Sikat Pembersih Tabung reaksi
12 buah v


113
Kaca Pembesar Kecil
2 buah v


114
Kaca Pembesar Besar
4 buah v


115
Panci Bedah Aluminium
1 buah v


116
Perangkat Alat BedahGunting
7 buah v
Pinset
2 buah v
Pisau Bedah
9 buah v
Pisau Bengkok
8 buah v


117
Akuarium Plastik
1 buah v


118
Tripot
10 buah v


119
Kasa
8  buah v


120
Bunsen
17 buah 5 12

121
mortal
2 buah v


122
Sumbat Gabus campuran
1 pak v


123
Cawan Petri
20 buah v


124
Gelas Kimia 50 ml 1 buah v

100 ml 2 buah v

150 ml 1 buah v

200 ml 5 buah v

400 ml 1 buah v

500 ml 3 buah v

1000 ml 1 buah v


125
Tabung Erlenmeyer 125 ml 2 buah v

250 ml 2 buah v

500 ml 1 buah v

1000 ml 1 buah v


126
Botol Reagen
6 buah v


127
Batang Pengaduk
8 buah v


128
Rangka Manusia
1 set v


129
Torso Manusia wanita
1 set v


130
Model Mata
1 set v


131
Model Telinga
1 set v


132
Penjaring Serangga
2 buah v


133
Jala Keruk
2 buah v


134
Jala Plankton
2 buah v


135
Kotak PPPK
1 buah v


136
Alat Pemadam
1 buah v


137
Respirometer sederhana 75 ml 1 buah v


Tidak ada komentar:

Posting Komentar